Zgłoszenie udziału

Duathlon Mistrzostwa Polski Ortopedów

8.10.2021 startujemy 8:00Udział z zawodach jest fakultatywny i nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, OIGWM POLMED oraz MedTech Polska.
Koszty ponoszą Organizatorzy oraz firma Mediteka sp. z o.o.